Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Đúc kim loại

Trình độ đào tạo: Trung Cấp
Thời gian: 2 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:            

1. Về kiến thức
- Trình bày được các nội dung cơ bản về vật liệu kim loại, kim loại học, sức bền vật liệu, hóa luyện kim và các kiến thức chuyên ngành về công nghệ đúc kim loại.
- Trình bày được trình tự các bước thiết kế công nghệ đúc để chế tạo ra chi tiết đúc có độ phức tạp trung bình.
 - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm đúc từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng, hạ giá thành cho sản phẩm đúc ở mức độ trung bình.
2. Về kỹ năng
- Đọc và hiểu được bản vẽ công nghệ đúc;
- Vận hành, sử dụng được các trang thiết bị thông dụng trong phân xưởng đúc;
- Lập được quy trình công nghệ để chế tạo các sản phẩm đúc có mức độ phức tạp trung bình;
- Lập kế hoạch sản xuất và quản lý một nhóm, tổ sản xuất.
3. Về thái độ
- Nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình với công việc được giao, trước tập thể và pháp luật cũng như các nội quy tại nơi làm việc. Có tính trung thực, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, ý thức kỷ luật, say mê với công việc. Luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Đúc kim loại được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Đúc kim loại, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về đúc kim loại, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Chương trình khóa học bao gồm các nội dung về kim loại học, hợp kim đúc và công nghệ nấu luyện, nhiệt luyện và xử lý bề mặt đúc, thiết bị đúc. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về đúc kim loại, có khả năng đảm nhiệm các công việc trong xưởng đúc như: Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật; nhân viên phòng thí nghiệm đúc; theo dõi, tham gia chế tạo mẫu, khuôn và nấu đúc hợp kim đúc; kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm đúc; vận hành được một số thiết bị thông dụng trong phân xưởng đúc, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT
Nội dung
Khối lượng (ĐVHT)
1
Các học phần chung
22
2
Các học phần cơ sở
32
3
Các học phần chuyên môn               
31
4
Thực tập nghề nghiệp
14
5
Thực tập tốt nghiệp
6
Tổng khối lượng chương trình
105
 
2. Các học phần của chương trình
I
Các học phần chung
 
Các học phần bắt buộc
1
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
4
Tin học
2
Chính trị
5
Ngoại ngữ
3
Giáo dục thể chất
6
Pháp luật
 
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
1
Kỹ năng giao tiếp
3
Giáo dục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2
Khởi tạo doanh nghiệp
 
 
II
Các học phần cơ sở
 
Các học phần bắt buộc
1
An toàn và môi trường công nghiệp 
6
Kỹ thuật điện
2
Hình họa - Vẽ kỹ thuật
7
Vẽ có sự trợ giúp máy tính (CAD)
3
Công nghệ vật liệu kim loại
8
Đo kiểm
4
Cơ nhiệt và sức bền vật liệu
9
Lò luyện kim
5
Hóa luyện kim
10
Kim loại học
 
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
1
Các quá trình truyền nhiệt trong  CN Đúc
2
Xác định cơ tính của kim loại và hợp kim
III
Các học phần chuyên môn
 
Các học phần bắt buộc
1
Hợp kim đúc
5
Vật liệu làm khuôn
2
Công nghệ nấu luyện hợp kim đúc
6
 Nhiệt luyện và xử lý bề mặt vật đúc
3
Thiết bị đúc
7
Công nghệ khuôn đúc
4
Mẫu đúc
8
Các phương pháp đúc đặc biệt
 
Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
1
Xác định các tính chất của hỗn hợp cát làm khuôn
3
Hoá phân tích
2
Khuyết tật đúc
4
Vẽ và thiết kế khuôn mẫu trên máy tính
IV
Thực tập nghề nghiệp
 
Học phần bắt buộc
1
Thực tập hàn, nguội
3
Thực tập xưởng đúc
2
Thực tập cắt gọt
 
 
 
Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
1
Thực tập đúc nâng cao
2
Thực tập xưởng nhiệt luyện
V
Thực tập tốt nghiệp
 
 
   
IV. Nội dung thi tốt nghiệp
TT
Nội dung
1
Chính trị
- Học phần Chính trị
2
Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):
- Hợp kim đúc
- Công nghệ nấu luyện hợp kim đúc
- Vật liệu làm khuôn
- Công nghệ khuôn đúc
- Các phương pháp đúc đặc biệt
3
Thực hành nghề nghiệp
- Chế tạo ra sản phẩm đúc độ phức tạp trung bình (thi 1 trong 2 nội dung: Chế tạo khuôn đúc hoặc nấu luyện và đúc rót hợp kim lỏng).
 
V. Mô tả nội dung các học phần (cơ sở và chuyên môn)
* An toàn và môi trường công nghiệp   
Học phần này cung cấp những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong các môi trường công nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nói chung và trong ngành đúc nói riêng; kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.
Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được vùng nguy hiểm, các chất độc hại trong sản xuất, các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất công nghiệp và khi thao tác và vận hành các thiết bị máy trong sản xuất đúc; Có được ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng bản thân và cộng đồng xung quanh.
* Hình họa - Vẽ kỹ thuật  
Học phần cung cấp những quy tắc cơ bản, các phương pháp xác định vị trí hình chiếu các điểm, đường, mặt làm cơ sở cho việc xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các kỹ thuật cơ bản của hình học họa hình; Các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học; Các phép biến đổi hình học; Cung cấp kiến thức về phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt, các quy ước để biểu diễn chi tiết máy trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN.
Sau khi học xong học phần này, người học đọc được các bản vẽ kỹ thuật có độ phức tạp trung bình; vẽ được các bản vẽ kỹ thuật có độ phức tạp trung bình đúng theo nguyên tắc kỹ thuật.
* Công nghệ vật liệu kim loại      
Học phần giới thiệu về sản xuất vật liệu kim loại: Các phương pháp chế tạo kim loại từ quặng và nấu luyện chúng thành các hợp kim; cung cấp kiến thức về tạo hình vật liệu kim loại nhờ các công nghệ đúc, hàn, các phương pháp gia công biến dạng như cán, rèn, dập.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được một cách tổng thể về công nghiệp chế tạo ra các hợp kim từ quặng; các phương pháp tạo hình vật liệu kim loại và vai trò vị trí ngành đúc trong sản xuất công nghiệp.
* Cơ nhiệt và Sức bền vật liệu     
Học phần này cung cấp các định luật cơ bản tổng quát về Cơ học, Nhiệt học và Sức bền vật liệu như trạng thái cân bằng lực, chuyển động cơ học của vật thể, mối liên hệ giữa lực và chuyển động; lý thuyết biến đổi nhiệt và các quá trình nhiệt; các dạng lực kéo, nén, uốn, xoắn, mỏi và khả năng chịu đựng của vật liệu và chi tiết, phân bố ứng suất, quan hệ ứng suất và biến dạng, độ bền, độ cứng, độ dẻo dai cơ học và bền nhiệt.
Sau khi học xong học phần này, người học giải được các bài toán đơn giản về cân bằng lực, chuyển động cơ học; nhiệt và truyền nhiệt; ứng suất và biến dạng; có khả năng phân tích được những trạng thái chịu lực của các kết cấu điển hình trong cơ khí, phân tích mối quan hệ giữa hệ lực cơ bản và chuyển động; tính toán và kiểm tra độ bền các chi tiết máy điển hình đơn giản trong cơ khí.
* Hóa luyện kim
Nội dung học phần gồm các định luật cơ bản về nhiệt động học hóa học và các phương trình phản ứng tương tác hóa học trong các quá trình luyện kim cơ bản.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các quá trình nhiệt động hóa học, các phản ứng hóa học và giải thích về nguyên lý các quá trình luyện kim cơ bản, tính toán được sự cân bằng xỉ luyện của một vài quá trình đơn giản.
* Kỹ thuật điện                          
            Học phần cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện; nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện, khí cụ điện cơ bản; cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện.
            Sau khi học xong học phần này, người học tính toán được thông số kỹ thuật của một số mạch điện đơn giản; trình bày được đặc điểm của các dụng cụ đo điện, khí cụ điện thông dụng; nêu được nguyên lý làm việc của một số mạch điện cơ bản trong công nghiệp.
* Vẽ có sự trợ giúp máy tính (CAD)
Học phần này cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong ứng dụng phần mềm CAD để vẽ bản vẽ kỹ thuật trên máy tính, lưu trữ và xuất (in) bản vẽ. Khuyến khích thêm khả năng vẽ với biểu diễn 3 chiều (3D) và sử dụng chúng trong việc thiết kế phôi, khuôn và mẫu đúc.
Sau khi học xong học phần này, người học vận dụng kỹ năng sử dụng phần mềm CAD để thiết lập bản vẽ chi tiết, bản lắp ráp có độ phức tạp vừa, in ấn, kết xuất bản vẽ.
* Đo kiểm          
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo nồng độ khí và sơ đồ nguyên lý tự động hóa một số bộ phận trong lò luyện kim thường sử dụng.
Sau khi học xong học phần này, người học nêu được cách lựa chọn và sử dụng một số thiết bị đo để kiểm tra đánh giá theo dõi tình trạng hoạt động của các lò luyện kim. Ngoài ra người học có thể theo dõi tình hình của lò thông qua các thiết bị đo kiểm tự động.
* Lò luyện kim  
            Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại lò trong luyện kim: Lò điện trở, tần số, hồ quang, lò đứng nấu gang; thành phần, tính chất và phạm vi sử dụng của vật liệu chịu nhiệt; đặc điểm và phạm vi sử dụng của các loại nhiên liệu.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý làm việc lò luyện kim thông dụng được sử dụng phổ biến hiện nay, lựa chọn vật liệu chịu lửa và tham gia vào việc xây lò, bảo dưỡng, bảo trì với lò thông dụng, đồng thời có thể lựa chọn nhiên liệu và thiết bị đốt cho phù hợp với một số lò.
* Kim loại học             
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về phân loại vật liệu nói chung; phân loại, giản đồ trạng thái, tính chất, công dụng và ký hiệu (theo tiểu chuẩn Việt nam, Nga, Mỹ và Nhật Bản) của các nhóm vật liệu chính như Gang, Thép, hợp kim màu và một số nhóm hợp kim thông dụng có tính năng đặc biệt; các phương pháp đánh giá vật liệu thông qua cấu trúc tổ chức kính hiển vi quang học.
Sau học xong học phần này, người học trình bày được một cách khái quát về các nhóm vật liệu cơ bản, vẽ giản đồ trạng thái Fe-C, Fe-C-Si, hợp kim nhôm silumin; lựa chọn được vật liệu cho một số ứng dụng chính thường gặp.
* Các quá trình truyền nhiệt trong công nghệ đúc             
Học phần cung cấp kiến thức cơ sở về lý thuyết truyền nhiệt để giải thích các cơ chế và bài toán truyền nhiệt xảy ra trong chi tiết đúc tác động tới sự hình thành tính chất của nó, các bài toán truyền nhiệt đơn giản trong kim loại, hợp kim khi nung nóng và làm nguội trong quá trình nhiệt luyện. 
Sau khi học xong học phần này, người học có thể tính toán, ước lượng được thời gian đông đặc, tốc độ nguội của chi tiết đúc và nhiệt độ khuôn đúc. Từ đó có thể đưa ra một số kiến nghị đối với thiết kế công nghệ (chiều dày vật đúc, lựa chọn vật liệu khuôn, chiều dầy khuôn, thời gian dỡ khuôn) nhằm năng cao chất lượng sản phẩm đúc.
* Xác định cơ tính của kim loại và hợp kim   
               Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra cơ tính của vật liệu kim loại như: Độ bền, độ cứng, dai va đập, độ dãn dài, kiểm tra khuyết tật đúc từ chuẩn bị mẫu và vận hành các thiết bị để xác định được các chỉ tiêu cơ tính theo yêu cầu.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được phương pháp xác định cơ tính của vật liệu kim loại.
* Hợp kim đúc         
Học phần này cung cấp kiến thức về tính chất và phạm vi sử dụng của một số hợp kim đúc tiêu biểu như: Gang đúc, thép đúc và hợp kim màu đúc; Nguyên lý chung nhất của kỹ thuật hợp kim hoá và kỹ thuật biến tính các họ hợp kim đúc; phương pháp nấu luyện, chế tạo, gia công một số hợp kim đúc thông dụng hiện nay.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các đặc điểm cơ bản về hợp kim đúc; lựa chọn được hợp kim đúc phù hợp với điều kiện làm việc của chi tiết đúc theo yêu cầu và định hướng được phương pháp nấu luyện, gia công chế tạo ra loại hợp kim đúc đó.
* Công nghệ nấu luyện hợp kim đúc
Học phần này cung cấp kiến thức: Phương pháp tính phối liệu, hợp kim hóa, tạo xỉ, khử khí, khử tạp chất; Các phương pháp nấu luyện chế tạo ra các mác hợp kim bằng các phương pháp thông dụng nhất trong các lò điện cảm ứng, điện trở, điện hồ quang, lò đứng. Ngoài ra còn giới thiệu nguyên lý các phương pháp nấu luyện hiện đại như điện xỉ, chân không, khí bảo vệ, laser, plasma để tạo mác hợp kim đúc chất lượng cao.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các đặc điểm cơ bản về công nghệ nấu luyện hợp kim đúc; lựa chọn được công nghệ nấu luyện và lò tương ứng phù hợp để chế tạo ra các vật đúc theo yêu cầu (Gang, thép, hợp kim màu) thông dụng phục vụ trong đời sống và công nghiệp.
* Thiết bị đúc    
Học phần này cung cấp kiến thức về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong các nhà máy có xưởng đúc: Thiết bị xử lý hỗn hợp khuôn, máy làm khuôn thao, dây truyền khuôn đúc có hòm, không hòm, máy đúc áp lực, li tâm, đúc liên tục. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được phương pháp lựa chọn thiết bị đúc phù hợp với điều kiện sản xuất đúc thực tế; phân tích được sơ đồ cấu tạo và phương pháp vận hành được một số thiết bị đúc thông dụng.
* Mẫu đúc            
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế mẫu đúc, cách lựa chọn và sử dụng các loại gỗ, các vật liệu khác để chế tạo mẫu, hộp ruột; kỹ thuật chế tạo mẫu như chọn các dạng mối ghép mẫu (ghép mang cá, ghép đinh tán, ghép ngàm).
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các đặc điểm cơ bản về mẫu đúc; lựa chọn được phương án thiết kế và chế tạo mẫu cho các vật đúc có mức độ phức tạp trung bình đảm bảo thuận lợi cho việc thoát mẫu, dễ làm sạch, kết cấu vật đúc phù hợp; lựa chọn vật liệu chế tạo mẫu hợp lý.
* Vật liệu làm khuôn      
Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về các loại hỗn hợp làm khuôn cát với các loại chất dính khác nhau và chuyên sâu vào hỗn hợp cát - sét, cát - nước thuỷ tinh, cát nhựa và các nhóm vật liệu sơn khuôn.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các đặc điểm cơ bản của vật liệu làm khuôn; lựa chọn được hỗn hợp làm khuôn và chất sơn khuôn thích hợp ứng với loại sản phẩm đúc.
* Nhiệt luyện và xử lý bề mặt vật đúc     
Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về nguyên lý các phương pháp cải thiện tổ chức cơ tính bằng các phương pháp nhiệt luyện (ủ, thường hoá, Tôi, Ram) và các phương pháp xử lý bề mặt vật đúc như: Thấm Cacbon, thấm Nitơ, thấm kim loại.
Sau khi học xong học phần, người học nêu được các phương pháp nhiệt luyện và xử lý bề mặt để giảm ứng suất, điều chỉnh cơ tính và tính chất bề mặt của chi tiết đúc phù hợp với điều kiện làm việc.
* Công nghệ khuôn đúc          
Học phần cung cấp kiến thức cơ sở của nguyên lý thiết kế công nghệ khuôn đúc theo phương pháp đúc thông thường: Thiết kế mẫu, khuôn, thao; kiến thức cơ bản về các phương pháp chế tạo khuôn đúc thông dụng hiện nay. Học phần này là cơ sở lý thuyết để hoàn thành “ Bài tập lớn về công nghệ khuôn đúc” ở cuối học phần.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các đặc điểm cơ bản về công nghệ khuôn đúc; lựa chọn và thiết kế được công nghệ khuôn đúc để đúc các chi tiết đúc có mức độ phức tạp trung bình; đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng của sản phẩm đúc và hoàn thành bài tập lớn về công nghệ đúc.
* Các phương pháp đúc đặc biệt
Học phần cung cấp kiến thức cơ sở về nguyên lý của một số phương pháp đúc đặc biệt mà hiện nay và tương lai gần sẽ được sử dụng ở Việt Nam. Giúp cho người học phân tích đánh giá được ưu nhược điểm của các phương pháp đúc.
Sau khi học xong học phần này người học phân tích được sự khác biệt của các phương pháp đúc đặc biệt với phương pháp đúc thông thường; lựa chọn được phương pháp đúc để tạo ra các sản phẩm đúc có chất lượng cao và giá thành hạ.
* Xác định các tính chất của hỗn hợp cát làm khuôn                     
            Học phần này cung cấp kiến thức về phương pháp xác định các tính chất của hỗn hợp cát làm khuôn như: Độ thông khí, độ bền, nhiệt độ chảy của một số loại chất kết dính, hàm lượng bùn trong hỗn hợp; nguyên lý làm việc và các bước tiến hành xác định các tính chất của hỗn hợp cát làm khuôn.
            Học xong học phần này, người học có thể lựa chọn thiết bị và phương pháp xác định các tính chất của hỗn hợp cát làm khuôn
* Khuyết tật đúc                
            Học phần này cung cấp kiến thức về khái niệm, phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp hạn chế một số khuyết tật đúc thường gặp.
            Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được các yếu tố dẫn đến khuyết tật đúc, từ đó đề ra các biện pháp hạn chế khuyết tật cho sản phẩm đúc, nâng cao chất lượng sản phẩm đúc, giảm phế phẩm góp phần hạ giá thành sản phẩm.
* Hóa phân tích             
Học phần này cung cấp kiến thức chung về các phương pháp kiểm tra thành phần của vật liệu kim loại như:  Phương pháp phân tích cổ điển, phân tích quang phổ, rơnghen, (DTA, DTG); các bước để phân tích thành phần theo các phương pháp phân tích khác nhau.
Sau khi học xong học phần này, người học lựa chọn được phương pháp phân tích để xác định thành phần với các nguyên tố cơ bản của vật liệu kim loại cho phù hợp.
* Vẽ và thiết kế khuôn mẫu trên máy tính    
Học phần này cung cấp kỹ năng cơ bản trong việc ứng dụng các phần mềm thiết kế 3 chiều (3D) để vẽ và thiết kế khuôn mẫu. Cơ sở đào tạo có thể lựa chọn phần mềm phù hợp với định hướng của mình. Sau đây là các như phần mềm có thể dùng: Solidwork, Pro/Engineer, Catia hoặc phần mềm phù hợp khác.
Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được các bản vẽ điện tử 3D, sau đó kết xuất ra bản vẽ 2D theo các chuẩn thiết kế công nghệ đúc giúp cho việc thực hiện chế tạo khuôn đúc nhanh chóng, thuận lợi trong việc chuyển sang gia công CNC và mô phỏng quá trình đúc.
* Thực tập  hàn, nguội
Nội dung của học phần cung cấp cho học sinh các kỹ năng cơ sở về hàn (hàn điện hồ quang; hàn khí) và nguội với các dụng cụ cầm tay và thiết bị gia công đơn giản (vạch dấu, đục, giũa, cưa, khoan, cắt ren, tán đinh).
Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể tự chế được một số chi tiết đơn giản bằng hàn và nguội.
* Thực tập cắt gọt          
Nội dung thực tập cung cấp cho học sinh các kỹ năng cơ bản bao gồm: Thao tác vận hành máy Tiện, máy Phay, Máy bào; Chuẩn bị dao, gá lắp phôi; Phay, bào mặt phẳng; Tiện trụ trơn, Trụ bậc, tiện trụ côn, tiện ren.
Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể đứng máy, lựa chọn được phương pháp gia công chế độ cắt gọt (Phay, tiện) để tự chế tạo các chi tiết đơn giản.
* Thực tập xưởng đúc 
Nội dung thực tập cung cấp cho học sinh các kỹ năng tay nghề đúc bao gồm: Thao tác trộn hỗn hợp cát sét, đầm khuôn, rút mẫu sửa khuôn; sử dụng các máy làm khuôn thông dụng, nấu và rót hợp kim lỏng vào khuôn, dỡ khuôn, làm sạch và phân loại sản phẩm.
Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể tự chế tạo được khuôn cát và nấu, rót hợp kim lỏng để chế tạo ra một chi tiết mức độ phức tạp trung bình.
* Thực tập đúc nâng cao
Học phần này cung cấp cho học sinh các kỹ năng về tạo khuôn với vật đúc phức tạp; chế tạo khuôn dùng mẫu chảy, khuôn mẫu tự thiêu, đúc trên máy áp lực, đúc liên tục.
Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể trình bày được những thuận lợi và khó khăn trong vận hành và thao tác khi chế tạo chi tiết đúc với các phương pháp đúc tiên tiến, có thể chế tạo khuôn theo các phương pháp đó để đạt được vật đúc có chất lượng cao.
* Thực tập xưởng nhiệt luyện  
Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng về thao tác nhiệt luyện như chọn nhiệt độ ủ, thường hoá, tôi, ram và các phương pháp xử lý bề mặt như sơ phủ bề, thấm Cacbon, thấm Nitơ.
Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể áp dụng để lựa chọn được các phương pháp xử lý nhiệt, xử lý bề mặt cho các chi tiết đơn giản nhằm cải thiện cơ tính và tính chất của hợp kim.
* Thực tập tốt nghiệp    
Nội dung thực tập nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức lý thuyết, cung cấp kỹ năng về sản xuất thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nội dung bao gồm: Nghiên cứu các phương pháp đúc tại doanh nghiệp, nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo ra một số sản phẩm đúc, nghiên cứu các phương pháp đúc và tổ chức chế tạo ra một sản phẩm đúc cụ thể.
Để kết thúc học sinh phải làm ra một sản phẩm đúc cụ thể, viết báo cáo và bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ thực tập tốt nghiệp với các nội dung theo đề cương cụ thể mà cơ sở đào tạo đề ra trước khi đi thực tập tốt nghiệp.

 

Quảng cáo

Gởi bạn bè

*Email của bạn:

*Email người nhận:

Có thể nhập nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời nhắn (tối đa 1000 ký tự):

Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy Chọn mã xác nhận khác.