Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Bình luận
 > Tuyển sinh 2013
20-03-2013 09:09:04

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013: Đã có chỉ tiêu tuyển sinh của hơn 175 trường ĐH - CĐ trong cả nước

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013: Đã có 175 trường công bố chỉ tiêu 2013. Các trường mới công bố chỉ tiêu từ 07/02 đến 09/02/2013: Học viện Khoa học Quân sự, đại học Y dược đại học Thái Nguyên, đại học Kỹ thuật Công nghiệp đại học Thái Nguyên, đại học Quản trị Kinh doanh đại học Thái Nguyên...

Những trường mới công bố chỉ tiêu tuyển sinh hôm nay ( 09/02/2013): Học viện Khoa học Quân sự, đại học Y dược đại học Thái Nguyên, đại học Kỹ thuật Công nghiệp đại học Thái Nguyên, đại học Quản trị Kinh doanh đại học Thái Nguyên, đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đại học Thái Nguyên, đại học Nông Lâm đại học Thái Nguyên, đại học Khoa học đại học Thái Nguyên, đại học Sư phạm đại học Thái Nguyên ...

Những điểm đáng lưu ý về chỉ tiêu tuyển sinh trong kỳ thi đại học và cao đẳng trong năm 2013

Ổn định chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Đại học theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục ĐH. Năm 2013, bậc sau ĐH có 1.350 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 27.000 chỉ tiêu thạc sĩ và 1.000 chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa. Như vậy chỉ tiêu mới sau ĐH tăng khoảng 10-12% số lượng chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ, còn đối với thạc sỹ tăng khoảng 5%.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2013

Về chỉ tiêu ĐH, CĐ thì cơ bản giữ ổn định so với năm 2012. Theo đó, ĐH hệ chính quy là 133.000 chỉ tiêu; hệ liên thông, văn bằng hai, vừa học vừa làm là 96.500 chỉ tiêu; hệ đào tạo từ xa 40.000 chỉ tiêu. Bậc cao đẳng hệ chính quy là 17.000 sinh viên; hệ liên thông, văn bằng hai, vừa học vừa làm là 6.800 chỉ tiêu. Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy có 7.200 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng và liên thông đại học

Về chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy được xác định bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Đối với chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa làm vừa học, tiếp tục được xác định tối đa bằng 50% so với chỉ tiêu chính quy. Riêng các trường sư phạm, để triển khai thực hiện việc đào tạo nâng chuẩn giáo viên, cần có đề án xác định rõ nhu cầu cần nâng chuẩn giáo viên. Không đào tạo TCCN vừa làm vừa học tại các sơ sở giáo dục ĐH trực thuộc trong năm 2013.

Giảm chỉ tiêu ngành Kinh tế & tăng chỉ tiêu các khối ngành kỹ thuật

Không chỉ năm 2013 mà những năm kế tiếp sẽ không tăng về quy mô mà chỉ thay đổi về cơ cấu theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh; tăng chỉ tiêu nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ, Nông lâm, Y dược, Nghệ thuật. Về chỉ tiêu đào tạo giáo viên sư phạm sẽ giảm dần so với năm 2012 và tiếp tục điều chỉnh giảm trong những năm tới, trên cơ sở đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu. Tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh bậc TCCN trong các trường đại học theo lộ trình giảm tối thiểu 20%/năm để sớm chấm dứt đào tạo trước năm 2017.

Danh sách các trường đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức năm 2013

175. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp

 174. Chỉ tiêu tuyển sinh học viện Khoa học Quân sự 2013

173. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y dược đại học Thái Nguyên 2013

172. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Kỹ thuật Công nghiệp đại học Thái Nguyên 2013

171. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Quản trị Kinh doanh đại học Thái Nguyên 2013

170. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đại học Thái Nguyên 2013

169. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông Lâm đại học Thái Nguyên 2013

168. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Khoa học đại học Thái Nguyên 2013

167. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Sư phạm đại học Thái Nguyên 2013

166. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Ngoại ngữ đại học Thái Nguyên 2013

165. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học khoa Du lịch đại học Huế 2013

164. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học khoa Giáo dục thể chất đại học Huế 2013

163. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y Dược đại học Huế 2013

162. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nghệ thuật đại học Huế 2013

161. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Khoa học đại học Huế 2013

160. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Ngoại ngữ đại học Huế 2013

159. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Sư phạm đại học Huế 2013

158. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Kinh tế đại học Huế 2013

157. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên 2013

156. Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Tài chính 2013

155. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Tài chính Hải Quan 2013

154. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã 2013

153. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Thương Mại 2013

152. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quân Y 2013

151. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Y Học Cổ Truyển Việt Nam 2013

150. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y Tế Công Cộng 2013

149. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y Khoa Vinh 2013

148. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y Thái Bình 2013

147. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2013

146. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hà Nội 2013

145. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2013

144. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Sư phạm Hà Nội 2013

143. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại Thương mại 2013

142. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thương mại 2013

141. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Dân lập Kinh tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng 2013

140. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Nghệ An 2013

139. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Sài Gòn 2013

138. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 2013

137. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc 2013

136. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Kiên Giang 2013

135. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Miền Nam 2013

134. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Kon Tum 2013

133. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TpHCM 2013

132. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội 2013

131. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM 2013

130. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2013

129. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương 2013

128. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Cà Mau 2013

127. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận 2013

126. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh 2013

125. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh 2013

124. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Yên bái 2013

123. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Hà Tây 2013

122. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Bắc Kạn 2013

121. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Cao Bằng 2013

120. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Hà Giang 2013

119. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên 2013

118. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội 2013

117. Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội 2013

116. Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Luật ĐHQG Hà Nội 2013

115. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội 2013

114. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội 2013

113. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội 2013

112. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội 2013

111. Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa quốc tế ĐHQG Hà Nội 2013

110. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG Hà Nội 2013

109. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội 2013

108. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 năm 2013

107. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông nghiệp Hà Nội 2013

106. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Kinh tế TpHCM 2013

105. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Điện Lực TpHCM 2013

104. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Y tế Hà Nội 2013

103. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Du Lịch Hà Nội 2013

102. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội 2013

101. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 2013

100. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 2013

99. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 2013

98. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công nghệ Hà Nội 2013

97. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội 2013

96. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Lao động và Xã Hội 2013

95. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013

94. Chỉ tiêu tuyền sinh cao đẳng Tài nguyên và Môi truờng  MiềnTrung 2013

93. Chỉ tiêu tuyền sinh cao đẳng Sư phạm Trung ương 2013

92. Chỉ tiêu tuyền sinh cao đẳng Sư phạm Trung ương TpHCM 2013

91. Chỉ tiêu tuyền sinh cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 2013

90. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang 2013

89. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Dược Hà Nội 2013

88. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2013

87. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Mỏ Địa chất Hà Nội 2013

86. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Kiến Trúc Hà Nội 2013

85. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Mở Hà Nội 2013

84. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hà Nội 2013

83. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Luật Hà Nội 2013

82. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học sư phạm Thể dục Thể Thao TpHCM 2013

81. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Luật ĐHQG TpHCM 2013

80.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc tế ĐHQG TpHCM 2013

79. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công Thương TpHCM 2013

78. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Giao Thông Vận Tải 3 2013

77. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội 2013

76. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 2013

75. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bà rịa Vũng tàu 2013

74.Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Luật TpHCM 2013

73. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Công nghệ Việt Đức 2013

72. Chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 2013

71.Chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên 2013

70.Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hải Phòng 2013

69.Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 2013

68,Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bạc Liêu năm 2013

67.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2013

66.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức năm 2013

65.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Ngoại giao 2013

64.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2013

62.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại thương năm 2013

62.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM 2013

61.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM 2013

60.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2013

59.Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Y dược Cần Thơ năm 2013

58.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học An Giang năm 2013

57.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tiền Giang năm 2013

56.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Kế toán 2013

55.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM 2013

54.Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an 2013

53. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân 2013

52. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 2013

51. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 2013

50. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH An ninh nhân dân 2013

49. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân 2013

48. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân 2013

47.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2013

46.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 2013

45.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công thương TPHCM 2013

44.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ quản trị doanh nghiệp 2013

43.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2013

42.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ năm 2013

41.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Xây dựng số 2 năm 2013

40.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế đối ngoại năm 2013

39.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2013

38.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2013

37.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tây Nguyên năm 2013

36.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Tây 2013

35.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi 2013

34.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội 2013

33 - Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2013

32-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trà Vinh năm 2013

31.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2013

30.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lâm nghiệp 2013

29.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP.HCM 2013

28.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2013

27.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giao thông Vận tải 2013

26.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hoa Sen 2013

25.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển 2013

24 .Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2013

23- .Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng năm 2013

22-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học FPT năm 2013

21-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Trãi năm 2013

20-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp 2013

19-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2013

18-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Văn hóa TPHCM 2013

17-.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2013

16-.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam 2013

15.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM 2013

14-. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngân Hàng TPHCM 2013

12-. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học sư phạm thể dục thể thao TPHCM

11.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư Phạm TPHCM 2013

10.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM 2013

9. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing 2013

8. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sài Gòn 2013

7-. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Thể dục thể thao đà Nẵng 2013

6-. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2013

5-. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2013

4.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đà Nẵng 2013

3.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2013

2.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội 2013

1.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM 2013

Theo Báo Giáo Dục

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: eduVision.VN sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. eduVision.VN hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.Chọn mã xác nhận khác.

Gởi bạn bè

*Email của bạn:

*Email người nhận:

Có thể nhập nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời nhắn (tối đa 1000 ký tự):

Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy Chọn mã xác nhận khác.


Sự kiện quan tâm: Tư vấn tuyển sinh 2013