Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Trường Đại học Công đoàn

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

 Hiện tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải  chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời quý phụ huynh & học sinh tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2012 và dự đoán kết quả

Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Bảo hộ lao động A 15 Bậc Đại học
2   Quản trị kinh doanh A 15.5 Bậc Đại học
3   Quản trị nhân lực A 15.5 Bậc Đại học
4   Kế toán A 16 Bậc Đại học
5   Tài chính ngân hàng A 16 Bậc Đại học
6   Bảo hộ lao động A1 15 Bậc Đại học
7   Quản trị kinh doanh A1 15 Bậc Đại học
8   Quản trị nhân lực A1 15 Bậc Đại học
9   Kế toán A1 15.5 Bậc Đại học
10   Tài chính ngân hàng A1 15.5 Bậc Đại học
11   Xã hội học C 15.5 Bậc Đại học
12   Công tác xã hội C 16 Bậc Đại học
13   Luật C 18 Bậc Đại học
14   Quản trị kinh doanh D1 16 Bậc Đại học
15   Quản trị nhân lực D1 16.5 Bậc Đại học
16   Kế toán D1 18 Bậc Đại học
17   Tài chính ngân hàng D1 17 Bậc Đại học
18   Xã hội học D1 16 Bậc Đại học
19   Công tác xã hội D1 16 Bậc Đại học
20   Luật D1 16 Bậc Đại học

 


Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (84-4) - 3857 3204
  • Website: http://www.dhcd.edu.vn
Quảng cáo