Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Trường Đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Sài Gòn

  Hiện tại  Đại học Sài Gòn chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời quý phụ huynh & học sinh tham khảo điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2012 và dự đoán kết quả

Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Quản trị kinh doanh A 16.5  
2   Tài chính ngân hàng A 17  
3   Kế toán A 16.5  
4   Luật A 14  
5   Khoa học môi trường A 14  
6   Toán ứng dụng A 14  
7   Công nghệ thông tin A 14  
8   Kĩ thuật điện, điện tử A 13  
9   Kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13  
10   Quản lý giáo dục A 13.5  
11   Giáo dục tiểu học A 14.5  
12   Khoa học thư viện A 13.5  
13   Sư phạm Vật lý A 16  
14   Sư phạm Toán học A 16.5  
15   Sư phạm Hóa học A 17.5  
16   Sư phạm Địa lý A 16  
17   Quản trị kinh doanh A1 17  
18   Tài chính ngân hàng A1 17.5  
19   Kế toán A1 17  
20   Toán ứng dụng A1 14  
21   Công nghệ thông tin A1 15  
22   Kĩ thuật điện, điện tử A1 14  
23   Kỹ thuật điện tử, truyền thông A1 13.5  
24   Sư phạm Vật lý A1 16.5  
25   Sư phạm Địa lý A1 14.5  
26   Khoa học môi trường B 15.5  
27   Khoa học thư viện B 14.5  
28   Sư phạm Sinh học B 15.5  
29   Giáo dục chính trị C 14.5  
30   Luật C 17  
31   Quản lý giáo dục C 14  
32   Khoa học thư viện C 14.5  
33   Việt Nam học C 17.5  
34   Sư phạm Ngữ Văn C 17  
35   Sư phạm Lịch Sử C 16  
36   Sư phạm Địa lý C 16.5  
37   Giáo dục tiểu học D1 16  
38   Quản trị kinh doanh D1 18  
39   Tài chính ngân hàng D1 19  
40   Kế toán D1 18  
41   Luật D1 16  
42   Quản lý giáo dục D1 14  
43   Ngôn ngữ Anh (Thương mại - du lịch) D1 17.5  
44   Khoa học thư viện D1 13.5  
45   Giáo dục chính trị D1 13.5  
46   Việt Nam học D1 16  
47   Sư phạm Tiếng Anh D1 18.5  
48   Sư phạm Mỹ Thuật H 33  
49   Giáo dục mầm non M 17.5  
50   Thanh nhạc N 34  
51   Sư phạm Âm nhạc N 33  

 


Thông tin liên hệ:

Quảng cáo