Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Hiện tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời quý phụ huynh & học sinh tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và dự đoán kết quả

Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Lâm nghiệp A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
2   Ngành kinh tế A 14  
3   Quản trị Kinh doanh A 14  
4   Kinh doanh nông nghiệp A 13  
5   Kế toán A 14  
6   Quản lý đất đai A 14  
7   Bản đồ học A 13  
8   Ngành kinh tế A 13 Phân hiệu tại Ninh Thuận
9   Quản trị Kinh doanh A 13 Phân hiệu tại Ninh Thuận
10   Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 13  
11   Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 13  
12   Công nghệ chế biến thủy sản A 13  
13   Quản lý tài nguyên và môi trường A 14  
14   Kỹ thuật môi trường A 14  
15   Nông học A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
16   Kế toán A 13 Phân hiệu tại Ninh Thuận
17   quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu tại Ninh Thuận
18   Chăn nuôi A 13  
19   Thú y A 15  
20   Nông học A 13  
21   Bảo vệ thực vật A 13  
22   Lâm nghiệp A 13  
23   Nuôi trồng thủy sản A 13  
24   Công nghệ thực phẩm A 15  
25   Công nghệ sinh học A 15  
26   Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A 13  
27   Công nghệ kĩ thuật ô tô A 13  
28   Công nghệ kĩ thuật Hóa học A 14  
29   Công nghệ kĩ thuật cơ khí A 13  
30   Công nghệ chế biến lâm sản A 13  
31   Công nghệ thông tin A 13  
32   Công nghệ kĩ thuật nhiệt A 13  
33   Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A 13  
34   Kế toán A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
35   Quản lý đất đai A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
36   quản lí tài nguyên và môi trường A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
37   Công nghệ thực phẩm A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
38   Thú y A 13 Phân hiệu tại Gia Lai
39   Nông học B 14 Phân hiệu tại Gia Lai
40   Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 14  
41   Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 14  
42   Công nghệ chế biến thủy sản B 14  
43   Quản lý tài nguyên và môi trường B 16  
44   Kỹ thuật môi trường B 16  
45   Công nghệ kĩ thuật Hóa học B 18  
46   Chăn nuôi B 14  
47   Thú y B 16.5  
48   Nông học B 14  
49   Bảo vệ thực vật B 14  
50   Lâm nghiệp B 14  
51   Nuôi trồng thủy sản B 14  
52   Công nghệ thực phẩm B 16.5  
53   Công nghệ sinh học B 18  
54   quản lí tài nguyên và môi trường B 14

Thông tin liên hệ:

Quảng cáo