Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẻ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

  Hiện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời quý phụ huynh & học sinh tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  năm 2012 và dự đoán kết quả

Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460101 Toán học A 17  
2 D140212 Sư phạm Hoá A 21  
3 D420101 Sinh học A 15  
4 D140219 Sư phạm Địa lí A 16  
5 D140209 Sư phạm Toán học A 21  
6 C510504 CN Thiết bị trường học A, A1 10  
7 D310401 Tâm lí học A, B, D1, D2, D3 15  
8 D310403 Tâm lý giáo dục A, B, D1, D2, D3 15  
9 D140114 Quản lí Giáo dục A, C, D1 15.5  
10 D140214 Sư phạm KT Công Nghiệp A1, A 15  
11 D480201 CNTT A1, A 15  
12 D140210 Sư phạm Tin học A1, A 16  
13 D140214 Sư phạm Vật lý A1, A 20  
14 D140213 Sư phạm Sinh B 18.5  
15 D420102 Sinh học B 16.5  
16 C510504 CN Thiết bị trường học B 11  
17 D140205QP GD Chính trị GD Quốc phòng C 15  
18 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 22  
19 D140218 Sư phạm Lịch Sử C 22  
20 D140219 Sư phạm Địa lí C 22  
21 D220113 Việt Nam học C, D1 15  
22 D760101 Công tác Xã hội C, D1 15  
23 D140203 Giáo dục đặc biệt C, D1 15  
24 D550330 Văn học C, D1, D2, D3 16  
25 D140204 Giáo dục Công dân C, D1, D2, D3 15  
26 D140205 Giáo dục Chính trị C, D1, D2, D3 15  
27 D310201 Sư phạm Triết học C, D1, D2, D3 15  
28 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 29  
29 D140201TA GDMN Sư phạm Tiếng Anh D1 22  
30 D140202TA GDTH Sư phạm Tiếng Anh D1 21  
31 D140202 Giáo dục tiểu học D1, D2, D3 21  
32 D140217 Sư phạm Ngữ văn D1, D2, D3 21  
33 D140218 Sư phạm Lịch Sử D1, D2, D3 18  
34 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp D1, D3 20  
35 D140222 Sư phạm Mỹ Thuật H 24.5  
36 D140201 Giáo dục Mầm non M 19.5  
37 D140221 Sư phạm Âm nhạc N 22  
38 D140206 Giáo dục thể chất T 23  

 


Thông tin liên hệ:

Quảng cáo